vzw Cultuurcentrum De Steiger - Waalvest 1- 8930 Menen
tel. 056 51 58 91 – info@ccdesteiger.be – www.ccdesteiger.be
BE 0418.791.263

VZW CULTUURCENTRUM DE STEIGER MENEN VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via www.ccdesteiger.be.
www.ccdesteiger.be biedt tickets te koop aan voor activiteiten in eigen organisatie of in samenwerking en in opdracht van organisatoren van receptieve activiteiten.

Art 1.
De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Art 2.
De overeenkomst tussen vzw Cultuurcentrum De Steiger en de klant komt tot stand van zodra de klant het reservatieproces volledig heeft doorlopen en vanwege vzw Cultuurcentrum De Steiger een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem/haar verrichte reservatie. De reservatie is pas gegarandeerd als de bestelling bevestigd is door vzw Cultuurcentrum De Steiger.

Art 3.
De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

Art 4.
In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders aangegeven door de koper of door vzw Cultuurcentrum De Steiger. vzw Cultuurcentrum De Steiger verstuurt de tickets via normale zending tot een week vóór het evenement. Anders zijn de tickets verkrijgbaar aan het onthaal de avond van het evenement.

Art 5.
vzw Cultuurcentrum De Steiger is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement.

Art 6.
Eens betaald, is de reservering definitief. Betaalde tickets worden noch omgewisseld, noch terugbetaald, behoudens annulering of uitstel van de voorstelling.

Art 7.
Bij annulering van de voorstelling, worden de tickets door vzw Cultuurcentrum De Steiger terugbetaald, binnen de maand na de voorziene datum.

Art 8.
De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. vzw Cultuurcentrum De Steiger behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door vzw Cultuurcentrum De Steiger voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Art 9.
Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.